TF Bank ökade rörelseresultatet mer än väntat i andra kvartalet