Tillväxttakten i it-investeringar väntas avta 2022