Tjänstepensionen glömdes bort i överenskommelsen med Vänsterpartiet