Tobias Wåhlen: ”Jag hade stor behållning av Jacob Schrams bok Essence of Business”