Trafikverket: Mitträcket var inte dimensionerat för tyngre fordon