Trots alla klimatlöften vid COP26 – året slutar kolmörkt!