Trots att rollen blir allt viktigare: 40 procent saknar CDO