Två år efter kritikstormen – nu vill Microsoft vara partnerns bästa vän