Tysk konsultjätte tar den violetta vägen in i Sverige