Under ytan – dykardräkten tog oss ner i havsdjupen