Uppgifter: Apple försenar återkomsten till kontoret