Uppgifter: Även Apple-anställda uttrycker oro kring barnskyddet