Uppsving för investeringar i logistik: ”Svenska marknaden ligger efter”