USA svartlistar flera företag – varav ett ägs av HPE