”USA:s cyberförsvar ska bekämpa ransomware med Microsoft, Google och Amazon”