Utecklare återskapar Safari från Snow Leopard med modern teknik