Utsläpp från olika länder och industrier har rapporterats för lågt