Varför krävs nio investmentbanker i Storskogens börsintroduktion?