Varför slår inte digitaliseringen igenom på villamarknaden?