Världen rusar mot klimatkatastrof – men kan räddas