Världens första fabrik för labbodlat kött har öppnat