Vattenfall ett steg närmare fransk flytande vindkraft