Vestum siktar på 3 miljarder i omsättning vid årsskiftet – ska avyttra Wesc