Vi har byggt upp något som ser ut som och som sannolikt kommer att röra sig som ett korthus