Youtube-användare har rickrollats över en miljard gånger