30 procent av världens koalor har försvunnit sedan 2018