Fastighet och bygg

Fastighet och bygg

Kontorslokaler – Klövern

Kontorslokaler – Klövern

Fastighetsbolaget mednärhet och engagemang. Klöverns vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Det kräver ett…