840 långa år har gått – men nu kan supernovans gåta vara löst