Adam Johansson: En final med två vinnare ” har du hört något så dumt”