Aktieanalytikerns uträkning: Då är depå bättre än ISK