Aktiebolaget Motor-Blej redovisar resultat som pekar uppåt