Animalisk föda står för 57 procent av växthusgaser från mat