Anläggning för att fånga upp koldioxid har tagits i drift på Island