”Använd byggnaders värmelager för att balansera elnätet”