”Användare glöms ofta bort när plattformar köps in – ””fastnar i buzzwords”””