Apple-forskare har utvecklat AI som kan läsa av sammanhang på en bildskärm