Astra Zeneca varslar 200 personer: ”Ser kontinuerligt över vår verksamhet”