Axfood backar från formuleringen om digitala stämmor