”Behovet av ny elproduktion är stort – kraven på planerade solparker är orimlig”