Biljettföretag ska använda Amazons biometriska identifikation