”Biobränsle för flyg blir kostsam omväg – satsa på vätgasflyg”