Boije ensam om att pricka in första räntesänkningen