Bonava avyttrar landbank i Köpenhamn till Ikano Bolig