Brist på skjutfält försenar ammunition – ett års kötid