CAD-utbildningar från ESS-teknik

Vår affärsidé är att vi hjälper våra kunder att arbeta effektivare och att öka sin konkurrenskraft genom tekniska utbildningar inom ritteknik/konstruktion genom införandet av CAD (Computer Aided Design). Vi säljer även bransch-anpassade programvaror för CAD.

ESSTEKNIK arbetar med kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2000 och 14001:1996
Vi är ett tjänsteföretag som arbetar med utbildning och dokumentationstjänster inom IT samt säljer programvaror.
Vår största miljöpåverkan är transporter. Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar. Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.
Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.
Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet

Previous Post
Next Post