Cementa nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen