Chat GPT svarar fel på hälften av alla frågor om programmering