Då ska alla värmepannor som drivs med fossila bränslen fasas ut