Dags för Finansinspektionen att föreslå ett förbud mot fondprovisioner