Data från Reddit ska användas för att träna upp Chat GPT